Aktualitások

2015. évi szakmai program:

„Kárpát-medencei magyar ifjak – identitástábora”
2015. augusztus 15-22.

 

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló programunk fő célja egy olyan magyar-magyar ifjúsági találkozó megszervezése volt, amelyben anyaországi és határon túl élő magyar fiatalok együtt vesznek részt, nemzeti identitástudatuk erősítéseként tapasztalt hagyományőrzők példamutatása mellett ismerkedhetnek meg saját és egymás kultúrájával, gyönyörű népművészeti örökségeinkkel, szokásainkkal. Nagy örömünkre rendezvényünk sikeresen megvalósult és minden kétséget kizáróan elérte célját.

identitastabor_01Táborunkba a mai Kis-Magyarországról, Délvidékről és Erdélyből egyaránt érkeztek résztvevők különböző kulturális háttérrel, eltérő életkorral, ám kivétel nélkül ugyanazzal a nemes szándékkal: magyarságtudatuk erősítéséért, életre szóló élmények és tapasztalatok szerzéséért, barátságok, szakmai együttműködések köttetéséért.

Partnerünk, Bende Tamás református lelkész, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület képviselője a Csomakőrös szélén álló, festői szépségű környezetben lévő Ifjúsági táborban fogadott bennünket. Ez a hely adott számunkra otthont a következő egy hétben.

A tábor szakmai programjának keretén belül a Kárpát-medencei magyarság mind az öt nagy népzenei dialektusterületéről tanulhattak énekeket és táncokat a résztvevők. Ezek az anyagok műsorba rendezve előadásra is kerültek augusztus 20-án, Szent István napján, az új kenyér ünnepén a Borospataki Skanzenben.

identitastabor_02 identitastabor_03

Ferenczi Ildikó és Baksa József szervezésében a szakmai vezető és énektanár szerepét Garamvölgyi Anett vállalta, a tábor tánctanára és koreográfusa Kádár Elemér volt, csodálatos zenekara pedig a zalaegerszegi Harangláb népzenei együttes. Minden nap több óra hosszát fordítottunk próbákra, melyeknek meg is lett az eredménye: egy szép és reprezentatív előadás.

identitastabor_04Egyéb kulturális programjaink között szerepelt partnerünk, Bende Tamás lélekemelően szép Istentiszteletének meglátogatása a csomakőrösi református templomban, Kőrösi Csoma Sándor szülőházának és híres diófáinak felkeresése, a forgácskalap készítés fortélyainak elsajátítása a helyi Annus néni segítségével.

Részt vettünk a csernátoni néptánc találkozón, megtekintettük az ottani néprajzi múzeumot és a hegy tetején álló Ika várát. Kisvonatoztunk a gyönyörű kovásznai Tündérvölgyben, bejártuk Kézdivásárhely központját és az ősi freskókat őrző gelencei templomot. Augusztus 20-i gálaműsorunk előtt olyan történelmi jelentőségű helyekre jutottunk el a gyönyörű Gyimesekben, mint az ezer éves határ és a Rákóczi vár.

Úgy gondolom, minden résztvevő szívében csodálatos élményként marad meg ez az együtt eltöltött néhány nap és az itt szerzett élmények, tapasztalatok, tudások, de legfőképpen a jó kapcsolatok, új barátságok, amelyek még hosszú évekig elkísérnek mindannyiunkat.

identitastabor_05

A beszámoló PDF verziója

2015. évi terveink:

2015-ben is a Kárpát-medencei magyar fiatalokat érintő társadalmi probléma kérdésének megoldása érdekében működünk, ez összmagyar társadalmi szükségletként jelentkezik és ennek társadalmi hatása is érinti a kárpát-medencei magyar fiatalokat.

Tapasztalataink szerint a pályakezdő fiatalok körében probléma az állás lehetőségek felkutatása és az elhelyezkedéshez szükséges praktikák megszerzése. Megteremtjük, hogy a munkáltatók a munkavállalókkal egy asztalhoz leüljenek és közvetlenül megvitathatják a munkához jutás lehetőségét és szemtől-szembe elmondhatják egymásnak a munkavállalással kapcsolatos elvárásokat.
Fórumokat szervezünk, mert sok olyan lehetőségnek nincsenek tudatában a munkáltatók, a munkavállalók és álláskeresők, mint pl. az atipikus foglalkoztatás. A munkáltatók sokszor nem ismerik a Foglalkoztatást elősegítő bértámogatások lehetőségét, pedig ezzel igazán a munkanélküliek felé tudnának nyitni.
Megoldásként Tájékoztató Napjainkon tartandó előadások és az azt követő fórumok és klubok alkalmával olyan témákat vetünk fel, mely biztonságosabbá teszi álláskeresésünket, a munkáltatók pedig szívesebben és nyitottabban fogadnák az új, atipikus foglalkoztatási formák lehetőségét is.
A fenti tevékenység és a régiók igénye indokolják a működésünk társadalmi szükségletét és széles körű társadalmi hatását.

Honlapunkon folyamatosan nyomon követjük és kommunikáljuk a Tájékoztató Napokon történteket. Új, hasznos információkkal bővítjük a honlapot látogatók tudását. Folyamatos frissítéssel megjelenítjük a civil szervezetek kínálta álláslehetőségeket. Folyamatos nyomon követést végzünk a munkalehetőségekről, valamint a munkaadók és álláskeresők közötti kapcsolatok erősítése céljából (rendezvények bemutatása, fórumozási lehetőségek).

Munkatársunk felveszi a kapcsolatot a régió civil szervezeteivel, munkaadóival. Kérdőíves felmérést végez a régió munkaerő igényére vonatkozóan, melyre alapozva adatbázist alakít ki a munkalehetőségekről.

6 településen tovább működtetjük Önkéntes Pontjainkat, ahol jelenleg 206 fő 16 300 órában tevékenykedett. Ez alaptevékenységünké vált, melynek nagy társadalmi szükséglete van és társadalmi hatása túlmutat a 6 településen (Mezőhegyes, Tótkomlós, Battonya, Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza, Kunágota).

2015. évi működésünk másik alap pillére a folyamatos kárpát-medencei gyermektáborok szervezése, ezek közül legnagyobb a csomakőrösi, Székelyföldi identitástábor, melyen közel 200-an fognak részt venni. A gyerekek Magyarországról és a környező 7 országrészből (Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Őrvidékről, Muravidékről, Drávaközből-Szlavóniából és Délvidékből) érkeznek. Mindez a magyarságismeret, a magyar kultúra megőrzését és a magyar vallási kultúra megismertetését, gyakorlását szolgálja.

A közösségben eltöltött hasznos idejük és támogatásunk érzete erősíti önbizalmukat, nő a felelősség érzetük, a munkavállalás és egzisztencia-teremtés által felkészülnek a családalapításra, a társadalom értékes tagjaivá válnak.

Korábbi tervek és beszámolók a Tevékenységeink menüpont alatt