2011-es tevékenységeink

Az alapítvány tevékenysége 2011-ben

A “Tettrekész” Fiatalok Alapítványa 2011. évben folytatta megkezdett programjait. A Nemzeti Civil Alapprogramtól elnyertműködési támogatásból (NCA-DA-10-1253) finanszíroztuk működési költségeinket: irodát tartunk fenn, ahol fogadóórák alkalmával tudjuk szolgálni a Fiatalságot. Ezen forrásból finanszíroztuk az egyéb működési költségeinket is, mint a közjegyzői szolgáltatásokat, vagy a postai és telefonköltségeket.

Az Értékmentő Alapítvány által szervezett Jogi és pénzügyi ismeretek, civil szervezetek munkatársai részére című programján is részt veszünk, ahol várhatóan a gyakorlati operatív munkánkat is segítő ismeretekkel gazdagodunk.

A 2011. évben a Nemzeti Civil Alapprogram és a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett pályázatok sorából két pályázatunkkal is sikerült támogatást nyernünk programjainkhoz.

Az Értékmentő Alapítvány által szervezett képzés sikerén és eredményein felbuzdulva Alapítványunk is megvalósította képzési programját a szegedi civil szervezetek számra Képzés a fiatal “Tettrekész” civil szervezeteknek (NCA-CIV-11-D-0125) címmel. A képzés témája a jogi, pénzügyi ismeretek, önkéntesség, adományszervezés és az elektronikus ügyvitel volt. A részt vevők elsajátíthatták a civil szervezeteket érintő ügyek intézésének módját személyes, papír alapú és elektronikus úton egyaránt, foglalkoztatási, önkéntességgel kapcsolatos ismeretekkel gazdagodtak, forrásteremtő képességeiket, készségeiket bővítettük, fejlesztettük. A képzés előremutató témaként érintette a civil törvény változásait is.

Alapítványunk több Szegeden tanuló, Szegedhez kötődő fiatal önkéntesével részt vett a 2011-ben 10. alkalommal megszervezettNagyváradi Nyári Egyetemen. A program kiváló lehetőséget adott nemzetközi kapcsolataink bővítése mellett hazai partneri kapcsolataink fejlesztésére is. A Nagyváradi Nyári Egyetem a magyar ajkú hallgatóknak szervezett szakmai épülést és a kikapcsolódást egyaránt szolgáló augusztusi rendezvény. Nagy érdeklődésre tett szert a magyarországi fiatalság körében is, győri, budapesti, kaposvári egyetemek hallgatói éppúgy jelen voltak, mint a szegedi, vagy debreceni egyetemek hallgatói. A szakmai programokat öt szakosztályra osztották a szervezők: Közgazdaságtan, Műszaki tudományok, Reklámpszichológia, PR , Pedagógia, Zöld innováció. Utóbbi kettő szakosztály működtetését, az ezzel kapcsolatos feladatokat Alapítványunk láthatta el, ezzel is gyarapodtak tagjaink, önkénteseink ismeretei, rutinja.

Alapítványunk életében is történt szervezeti változás. A kedvezőbb forrásteremtési környezet indukálta, hogy székhelyünket Mezőhegyes városába tegyük át. Ennek ügyintézése folyamatban van, a Zala Megyei Bíróság jogerőre emelte.

Saját programjaink megvalósítása mellett részesei voltunk partnereink programjainak is. Részt vettünk a dániai Koppenhágában szervezett 96. Eszperantó Világkongresszuson az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány, a Humán RFA, és a Pannon Regionális Alapítvány jóvoltából. Találkozhattunk a lendvai partnerünkkel, a Bónusz Alkotó Egyesülettel, ugyanis szintén jelen voltak a kongresszuson, illetve a kongresszus részét képező Magyar-magyar találkozón is.

A Csillag-ász Regionális Alapítvány munkáját segítve jelen voltunk Zentán és Lendván is. Ezzel erősítettük az egymás közti kapcsolatot, illetve saját nemzetközi jelenlétünket is. Találkoztunk újra a lendvai partnerünkkel, a Bónusz Alkotó Egyesülettel.

A Regionális Együttműködésért Alapítvány által szervezett Lengyel-magyar civil találkozón vettünk részt több lengyelországi helyszínen is. A program során a lengyelországi magyar kisebbséggel, és az általuk működtetett civil szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot. A program részei voltak kulturális és gasztronómiai események is.

A Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesület által szervezett Ifjúsági kerekasztal-sorozaton vettünk részt Debrecenben, Szegeden és Kecskeméten. A megyeszékhelyeken, illetve a régiókban működő ifjúsági szervezetek munkájáról, koordinációjáról, illetve az ifjúságot érintő kérdések álltak a fókuszban.

2013-ban  2012-ben  2011-ben  2010-ben  2009-ben  2008-ban  2007-ben